Analítica - AWS IoT Analytics

¿Qué es AWS IoT Analytics? https://docs.aws.amazon.com/es_es/iotanalytics/latest/userguide/welcome.html

Introducción al AWS IoT Analytics – ( consola, guía paso a paso) https://docs.aws.amazon.com/es_es/iotanalytics/latest/userguide/quickstart.html

AWS IoT Device Defender – Guía del Desarrollador https://docs.aws.amazon.com/es_es/iot/latest/developerguide/iotanalytics-rule-action.html